pvs_main_hosp_buttonpng

Przykładowe usługi:
  • badania satysfakcji pacjentów
  • badania wizerunku organizacji
  • badania ewaluacyjne
pvs_main_adm_buttonpng

Przykładowe usługi:
  • badania lokalnych rynków prac
  • diagnozy problemów społecznych
  • kompleksowe strategie rozwoju
pvs_main_ngo_buttonpng

Przykładowe usługi:

  • badania ewaluacyjne
  • badania wizerunku organizacji
  • badania opinii społeczności

Oferujemy: 


Realizujemy badania społeczne i ewaluacyjne. Opracowujemy diagnozy i strategie rozwoju. Specjalizujemy się w realizacji usług dla instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i placówek służby zdrowia.


Wykonujemy analizy i opracowania wspierające działania i niwelujące ryzyko decyzji w szybko zmieniającym się otoczeniu. Oferujemy także badania ewaluacyjne pozwalające analizować przebieg i usprawniać realizację interwencji społecznych.

Afiliacje:


pvs_main_org_2png

Współpracowaliśmy z: