Wspieramy organizacje pozarządowe dostarczając informacji pozwalających planować działania, a także analizować przebieg i efekty realizowanych projektów.

Mamy szerokie doświadczenie w badaniach ewaluacyjnych i diagnozach problemów społecznych.

Nasze badania pozwalają lepiej zrozumieć ludzkie postawy i zachowania, a dzięki temu skuteczniej wdrażać i promować pozytywne zmiany.

Oferujemy: