Badania wizerunku służą poznaniu skojarzeń i wyobrażeń, jakie funkcjonują na temat danej organizacji. Nasze badania umożliwiają określenie zgodności wizerunku z pierwotnie zakładanym lub tym jaki dana organizacja chce budować w opinii otoczenia lub konkretnych istotnych dla niej grup.


Grupami docelowymi mogą być np. decydenci, potencjalni beneficjenci, inne organizacje i instytucje, czy społeczność lokalna. Efektem naszych badań są także rekomendacje wskazujące jakie działania należy podjąć by wesprzeć zmianę lub korektę poszczególnych elementów składowych wizerunku i kształtować go według aktualnych potrzeb.