Realizujemy pełen zakres usług badawczych pozwalających poznać poziom satysfakcji pacjentów, a w przypadku szpitali dziecięcych rodziców/ opiekunów pacjentów.


Nasze badania pozwalają poznać nie tylko ogólną opinię o placówce, ale także ocenić szczegółowe aspekty jej funkcjonowania i zdiagnozować te które w największym stopniu odpowiadają za całościową ocenę i wizerunek instytucji.

Oferujemy: