Ewaluacja to ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Dzięki zastosowaniu kryteriów efektywności, skuteczności, użyteczności, trwałości i trafności jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy i na ile dane działania skutecznie przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych celów.


Realizujemy badania ewaluacyjne na wybranych lub wszystkich etapach projektu: planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Wykonujemy ewaluacje na poziomie pojedynczych projektów, jak i całych programów czy strategii.


Dla każdego badania opracowujemy adekwatną metodologię dopasowaną do kontekstu realizowanego projektu. Daje nam to możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie istotne perspektywy  danej interwencji.