Jak pozyskujemy dane?

Prowadzimy badania i opracowujemy analizy w pełnym zakresie wykorzystując szeroką gamę narzędzi i metod badawczych m. in.:

Jak analizujemy?

Wychodzimy poza przyjęte standardy. Stosujemy  rozbudowane techniki jakościowe i zaawansowane metody statystycznej analizy danych, m. in. takie jak:

    • analiza czynnikowa
    • analiza głównych składowych
    • analiza korespondencji
    • analiza skupień
    • analiza Conjoint

Przykładamy dużą uwagę do przejrzystego i atrakcyjnego wizualnie raportowania wyników:

Raport dostarczany Klientowi to nie tylko finalny efekt i podsumowanie naszej pracy. To przede wszystkim dokument który ma pomóc instytucjom i organizacjom w codziennej pracy i podejmowaniu decyzji. Dokumenty opracowywane dla instytucji administracji publicznej, takie jak np. diagnozy problemów społecznych, czy programy rewitalizacyjne, są także niejednokrotnie upubliczniane na stronach samorządowych i stanowią źródło informacji dla mieszkańców. Mamy tego świadomość i przykładamy dużą wagę nie tylko do przejrzystości opracowywanych przez nas dokumentów, ale także do tego by były one napisane poprawnym językiem i były atrakcyjne wizualnie dla odbiorcy.