CAWI (Computer Assisted Web Interview) to metoda zbierania danych poprzez udostępniony respondentom kwestionariusz on-line. Badani odpowiadają na pytania w dogodnym dla siebie miejscu i czasie bez pośrednictwa ankietera. Badanie internetowe umożliwia szybkie dotarcie do dużych lub trudno dostępnych grup badanych. Ankieta on-line pozwala wykorzystać złożone kwestionariusze zawierające materiały multimedialne (filmy, ścieżki dźwiękowe, itd.).

Rozwiązania techniczne z których korzystamy pozwalają na pełną kontrolę procesu zbierania danych: dostępu do ankiety przez konkretnych badanych, czasu odpowiedzi na poszczególne pytania, liczby wejść do kwestionariusza przez respondentów i spójność udzielanych odpowiedzi. Umożliwia to weryfikację uzyskanych informacji i zapewnia wysoką jakość wyników.