Analiza potrzeb klientów

 Właściwe dopasowanie oferty do potrzeb klientów jest fundamentem każdej działalności biznesowej.


Nasze badania odpowiadają na pytania dotyczące zapotrzebowania klientów i oceny oferowanych produktów. W trakcie badań uwzględniamy zarówno cechy produktu jak też wartości jakie niosą one dla nabywców. 


Nasza metodologia pozwala zidentyfikować kryteria mające wpływ na gotowość rynku do przyjęcia danego produktu lub usługi. Opracowywane przez nas raporty nie ograniczają się tylko do prezentacji twardych danych. Dostarczamy wniosków i rekomendacji umożliwiających optymalne dopasowanie produktów do wymagań klientów i tym samym świadome budowanie strategii firmy.

 

nullProVision Solutions | Dla organizacji pozarządowych | Dla biznesu | Dla administracji publicznej | Metody | Kontakt
Copyright © 2012-2016 Design by ProVision Solutions - All rights reserved