Badania cenowe

 Badania cenowe pozwalają zidentyfikować wartości produktu dla konsumentów i optymalnie dopasować jego cenę do danego segmentu rynku. Zalecamy ich realizację m.in. przed wprowadzenia nowych produktów lub modyfikacji już istniejących. Pozwala to uniknąć zagrożeń związanych z niedopasowaniem ceny produktu lub usługi do oczekiwań nabywców. Na wrażliwość cenową wpływa wiele czynników, jest ona uzależniony zarówno od wizerunku marki, charakterystyki produktu jak też cech indywidualnych nabywców. Wszystkie te elementy bierzemy pod uwagę w trakcie badań.


Nasza metodologia pozwala uzyskać informacje zarówno o optymalnej cenie jak też jej akceptowanym zakresie.

 

nullProVision Solutions | Dla organizacji pozarządowych | Dla biznesu | Dla administracji publicznej | Metody | Kontakt
Copyright © 2012-2016 Design by ProVision Solutions - All rights reserved