Wyzwania rozwojowe stojące przed polskimi samorządami wymagają nie tylko poprawy kondycji ekonomicznej, ale także budowania kapitału społecznego i relacji ze społecznością lokalną. Pracownicy administracji publicznej starają się zapewniać odpowiednią jakość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Wspomagamy władze samorządowe w doskonaleniu poziomu świadczonych usług dostarczając informacji o opiniach mieszkańców dotyczących funkcjonowania poszczególnych urzędów i instytucji. Realizowane badania umożliwiają poznanie potrzeb mieszkańców, a także ocen i opinii dotyczących jakość oferowanych usług publicznych i funkcjonowania administracji.