Badania postaw i opinii społeczności to jedne z podstawowych źródeł informacji dotyczących stosunku opinii publicznej do działań władz — zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.


Dobrze zaplanowane i rzetelnie przeprowadzone badania dostarczają władzom informacji o ocenie jej funkcjonowania, ale pomagają także planować przyszłe działania. Nasze raporty są pomocne zarówno w analizie bieżącej komunikacji z otoczeniem jak też w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.