Badania preferencji konsumentów

 Istotnym elementem mającym wpływ na sukces rynkowy przedsiębiorstwa jest poznanie preferencji obecnych i potencjalnych klientów. Celem naszych badań jest pozyskanie informacji, które mogą w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia prawdopodobieństwa, że osoby reprezentujące konkretny profil nabywców wybiorą określony produkt.


Badanie preferencji konsumentów pozwala bowiem rozpoznać potrzeby nabywców oraz sposoby ich zaspokajania. Ustalenie oczekiwań konsumenta w stosunku do oferowanego produktu, jak również czynników determinujących jego wybór umożliwia udoskonalenie produktu i dopasowanie strategii sprzedażowej do charakteru klienta. Wszystko to daje firmom możliwość podjęcia trafnych i skutecznych działań produkcyjnych i marketingowych.

 

nullProVision Solutions | Dla organizacji pozarządowych | Dla biznesu | Dla administracji publicznej | Metody | Kontakt
Copyright © 2012-2016 Design by ProVision Solutions - All rights reserved