Badania satysfakcji pacjentów pozwalają monitorować ocenę jakości pracy placówki medycznej w opinii pacjentów lub rodziców/ opiekunów pacjentów (w przypadku szpitali dziecięcych).  

Satysfakcja pacjenta jest ważną zmienną w ocenie jakości oferowanych usług przez placówki medyczne. Wyniki naszych badań pozwalają monitorować zmiany opinii pacjentów o placówce, a także dostarczają informacji o ewentualnie oczekiwanych i kierunkach zmian, których wprowadzenie może znacząco przyczynić się do poprawy ogólnej oceny. Warto podkreślić, że niekiedy są to zmiany niewielkie, których wdrożenie nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi ani organizacyjnymi (np. poprawa oznaczeń sal i korytarzy, czy jaśniejsza informacja na stronie internetowej), a może znacząco poprawić ocenę jakości funkcjonowania instytucji.

Koncentrujemy się na kluczowych obszarach funkcjonowania placówek medycznych takich jak: relacje i komunikacja pacjenta z personelem, postrzeganie skuteczności leczenia, dostępność oczekiwanych świadczeń medycznych, czy ocena infrastruktury i warunków pobytu. Jednocześnie badania pozwalają także zdiagnozować te aspekty funkcjonowania instytucji, które niekiedy są niezauważane, a w istotny sposób wpływają na sposób w jaki dany szpital, czy przychodnia medyczna są odbierane przez pacjentów i odwiedzających.