Badania wizerunku marki

 Badania wizerunku marki, produktu lub firmy mają na celu sprawdzenie jak są one postrzegane przez otoczenie (np. obecnych i potencjalnych klientów, czy kontrahentów). Wizerunek analizujemy zarówno przez pryzmat doświadczeń własnych badanych, ale też skojarzenia i utożsamianie danej marki lub produktu z konkretnymi wartościami.


Nasze badania umożliwiają określenie zgodności wizerunku z wizerunkiem pierwotnie zakładanym lub tym do którego dana firma chce dążyć.


Dzięki temu możliwa jest zmiana lub korekta poszczególnych elementów składowych wizerunku i dostosowania go do aktualnych potrzeb i uwarunkowań rynkowych.

 

nullProVision Solutions | Dla organizacji pozarządowych | Dla biznesu | Dla administracji publicznej | Metody | Kontakt
Copyright © 2012-2016 Design by ProVision Solutions - All rights reserved