Budowanie wizerunku jest ważne nie tylko dla firm i organizacji, ale także dla władz samorządowych decydujących o kierunkach rozwoju miejscowości, czy regionu. Kluczowy elementem wpływającym na strategię działań wizerunkowych jest analiza obecnego sposobu postrzegania danego regionu.


Nasze raporty dostarczają wiedzę, którą z pożytkiem można wykorzystać dla dobra mieszkańców, ponieważ pozytywny wizerunek miejscowości wpływa korzystnie choćby na wzrost zainteresowania inwestorów oraz turystów. 


Dane płynące z naszych badań dostarczają informacji dotyczących rozpoznawalności danego obszaru i źródeł wiedzy o nim. Identyfikujemy także czynniki kształtujące jego wizerunek i pozytywne lub negatywne z nim skojarzenia. Efektem naszych badań są także rekomendacje wskazujące jakie działania należy podjąć by wesprzeć zmianę lub korektę poszczególnych elementów składowych wizerunku i kształtować go według aktualnych potrzeb.