Testy produktów

 Wprowadzanie nowych lub zmodyfikowanych produktów niesie ze sobą ryzyko odrzucenia ich przez rynek. Funkcją badań marketingowych jest to ryzyko minimalizować. Testy produktu to postępowanie badawcze, którego celem jest uzyskanie szczegółowej opinii o produktach i tym samym niwelowanie ryzyka strat firmy w przypadku nietrafionych, źle zaprojektowanych produktów lub skierowania ich do niewłaściwej grupy docelowej.


Testom mogą podlegać zarówno koncepcje, prototypy jak i finalne wersje produktów, które porównujemy z produktami konkurencji. Analizujemy szerokie spektrum cech produktu od skojarzeń z nim związanych po jego cechy fizyczne (kolor, kształt, zapach, smak, etc.). W wyniku przeprowadzonych testów poznajemy m.in. pozycję badanego produktu w stosunku do ofert konkurencji, a także jego mocne i słabe strony. 


Badanie takie pozwala także uzyskać informacje przydatne w planowaniu komunikacji marketingowej – np. z jakimi wartościami kojarzy się produkt potencjalnym klientom, jakie cechy przypisują oni jego użytkownikom.

 

nullProVision Solutions | Dla organizacji pozarządowych | Dla biznesu | Dla administracji publicznej | Metody | Kontakt
Copyright © 2012-2016 Design by ProVision Solutions - All rights reserved